Trang chủ »

Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm

Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm
(Ngày đăng: 06-12-2017 11:31:08)
Nếu bạn đóng bảo hiểm xã hội được 2 năm rồi nghỉ việc thì bạn sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội gì? Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm như thế nào? Đây là những vấn đề mà nhiều người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thường quan tâm sau khi nghỉ việc.

Với mọi người, dịch vụ bảo hiểm xã hội chính là nơi để mọi người có thể tìm đến và giải đáp các thông tin liên quan đến thủ tục, giấy tờ bảo hiểm xã hội một cách nhanh chóng và hơn giản nhất.

Cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm

Để có thể biết được cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm như thế nào thì còn tùy theo từng trường hợp và từng chế độ bảo hiểm xã hội mà bạn thực hiện như thế nào mới có thể đưa ra cách tính chính xác và đúng luật nhất. Khi bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 2 năm và nghỉ việc thì bạn sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thất nghiệp và chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần nếu bạn muốn rút sồ bảo hiểm xã hội.

Đối với bảo hiểm xã hội thất nghiệp

Trong vòng 03 sau khi có quyết  định nghỉ việc thì bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đến trung tâm giới thiệu việc làm nơi cư trú để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Theo quy định thì người tham gia bảo hiểm xã hội đóng bảo hiểm xã hội từ 12 -36 tháng sẽ được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp. Mỗi tháng là tiền lương trung bình tham gia bảo hiểm xã hội. Sau 36 tháng thì cứ thêm 12 tháng sẽ được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy thì khi bạn đóng bảo hiểm xã hội 2 năm là 24 tháng thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 3 tháng lương cơ bản đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với bảo hiểm xã hội lãnh 1 lần

Theo quy định  của luật bảo hiểm xã hội thì người tham gia bảo hiểm xã hội sau khi nghỉ việc 1 năm mà không muốn đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục thì có thể làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần, hoặc là các trường hợp khác theo quy định nhận bảo hiểm xã hội 1 lần của luật bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp khi tham gia bảo hiểm xã hội 2 năm  thì cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm cho chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần được quy định như sau:

- Thời gian tham gia bảo hiểm xã hội nếu từ trước năm 2014 thì cứ 1 năm đóng BHXH sẽ được hưởng 1,5 tháng lương cơ bản trung bình đóng bảo hiểm xã hội. Đóng 2 năm sẽ được lãnh 3 tháng lương cơ bản trung bình đóng bảo hiểm xã hội.

- Thời gian đóng bảo hiểm xã hội nếu từ 2014 trở về sau thì cứ 1 năm đóng bảo hiểm xã hội người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng 02 tháng lương cơ bản trung bình đóng bảo hiểm xã hội. Như vật, đóng 2 năm sẽ được hưởng 4 tháng lương.

Trên đây  là cách tính bảo hiểm xã hội 2 năm để người tham gia bảo hiểm xã hội có thể nắm được và thực hiện cho đúng theo quy định của luật bảo hiểm xã hội.