Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Cần đảm bảo an toàn kỹ thuật trong vận tải biển

Cần đảm bảo an toàn kỹ thuật trong vận tải biển

Kỹ thuật về máy móc thiết bị hay phương tiện luôn là những vấn đề có thể gây ra rủi ro cho vận tải đường biển nếu không được kiểm định an toàn. Do đó cần phải thận trọng trong công tác thiết kế cũng như bảo dưỡng các phương tiện và máy móc thuộc về hoạt động vận tải đường biển.

Ngoài những rủi ro đến từ thiên nhiên hay những tai nạn do va chạm khi đang trên biển, những rủi ro về kỹ thuật máy móc cũng rất thường xuyên xảy ra cho những chuyến vận tải đường biển. Và hậu quả để lại từ những rủi ro này hoàn toàn không hề đơn giản mà cực kì nghiêm trọng về cả con người lẫn hàng hóa.

vận tải đường biển

Những sự cố do lỗi kỹ thuật trong thiết kế, sản xuất các thiết bị và phương tiện vận tải biển là rất hay xảy ra. Cùng với những hư hỏng hay sử dụng nhiều lần mà không được bảo dưỡng và sửa chữa hợp lý cũng rất dễ hình thành nên những rủi ro, các thảm họa trên tàu khi vận chuyển nội địa hay vận chuyển quốc tế đường biển.

Một khi rủi ro xảy ra thì hậu quả cực kì nghiêm trọng, nhẹ thì có thể ảnh hưởng hư hỏng đến hàng hóa và nặng hơn có thể dẫn đến tử vong cho những người có mặt trên tàu vận tải đường biển. Chính vì thế chúng ta cần có kế hoạch giảm thiểu những vấn nạn này, bằng cách chú trọng hơn trong công tác bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa và có kế hoạch sử dụng hợp lý các thiết bị máy móc và phương tiện trong vận tải đường biển.

Rủi ro có thể xảy ra với bất cứ phương thức vận tải nào, và vận tải đường biển hiển nhiên vẫn không hề có sự khác biệt. Tuy nhiên chúng ta có thể cẩn trọng hơn  để ngăn chặn phần nào những rủi ro và vấn đề có thể xảy ra trong các hoạt động của mình. Điều này là cực kì cần thiết giúp cho sự an toàn được đề cao trong vận tải đường biển. Hạn chế rủi ro là hạn chế thiệt hại và tổn thất về cả vật chất lẫn con người trong những chuyến vận tải biển này.