Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Tự giới thiệu
  • Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Có nhiều trường hợp giáo viên khi tham gia BHXH được nghỉ thai sản có thời gian nghỉ trùng với thời gian nghỉ hè. Điều này có thể ảnh hưởng đến quyền lợi và sự công bằng đối với các trường hợp khác. Tuy nhiên, luật BHXH cũng đã ban hành chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè để có thể đảm bảo được sự công bằng cho các giáo viên khi tham gia BHXH.

Có rất nhiều trường hợp người lao động phải tìm đến các dịch vụ bảo hiểm xã hội để có thể đảm bảo việc chuẩn bị các thủ tục và nắm bắt thông tin được chính xác nhất. Đó chính là điều mà mọi người rất quan tâm hiện nay.

Chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Khác với các ngành nghề khác thường làm việc quanh năm thì nghề nhà giáo sẽ có 03 tháng nghỉ hè theo lịch học của học sinh. Với các trường hợp giáo viên nữ mang thai và nghỉ chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè thì cũng sẽ có các quy định liên quan để có thể đảm bảo được việc hưởng chế độ thai sản là hợp lý và công bằng nhất.

Theo quy định của luật giáo dục thì khi nghỉ hè, giáo viên vẫn được hưởng 100% lương và phụ cấp như khi giảng dạy. Với các trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì luật BHXH đưa ra 02 phương án giải quyết như sau:

- Thứ nhất là sau khi hết thời gian nghỉ thai sản thì trường học sẽ bố trí để giáo viên có thể  nghỉ bù thời gian trùng với thời gian nghỉ hè. Như vậy thì việc nghỉ thai sản của giáo viên vẫn đủ 06 tháng như quy định được ban hành.

- Thứ hai là nếu như trường học vì điều kiện nhân lực không cho phép việc bố trí để cho giáo viên nghỉ bù chế độ thai sản thì sẽ có mức chi trả hợp lý để có thể đảm bảo được sự hỗ trợ tốt nhất và đảm bảo được quyền lợi cho giáo viên khi hưởng chế độ thai sản.

Mặc dù việc hưởng chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè đã được luật BHXH quy định nhưng cũng có không ít trường hợp cơ sở làm việc không thực hiện việc hỗ trợ bù đắp các chế độ như luật BHXH đã ban hành. Điều này nếu như người lao động không nắm rõ thì sẽ không thể biết mà đòi quyền lợi của mình một cách tốt nhất. Và tất nhiên, đây chính là quyền lợi mà người hưởng thai sản đáng được hưởng nên không thể không nắm rõ để có thể thực hiện các thủ tục cho đúng được.

Như vậy thì việc hưởng chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè có thể mang đến cho người hưởng thai sản 02 lựa chọn nhưng nếu bản thân người tham gia BHXH không nắm rõ thì sẽ rất khó để có thể biết mà đòi quyền lợi cho mình.