Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Chi phí là rào cản kiểm định an toàn

Việc kiểm định an toàn được diễn ra một cách bắt buộc, theo quy định của nhà nước và bản thân doanh nghiệp phải chịu chi phí cho kiểm định. Chính vì lý do này mà nhiều doanh nghiệp với lượng máy móc, thiết bị cần kiểm định quá nhiều sẽ cảm thấy tốn kém và trốn tránh kiểm định.

 

Kiếm định an toàn đối với một số máy móc, thiết bị là quy định bắt buộc của Nhà nước. Tuy nhiên Nhà nước không bao cấp hoạt động kiểm định an toàn. Mà các đơn vị có máy móc thiết bị thuộc đối tượng phải kiểm định thì phải trả phí cho công tác kiểm định.

Các máy móc, thiết bị được các đơn vị mua về để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh hoặc phục vụ cho cuộc sống của các cá nhân, tổ chức, đơn vị. Nếu các máy móc, thiết bị đó đủ điều kiện an toàn thì sẽ người được lợi là người dân, chính những người sử dụng. Còn nếu các máy móc thiết bị không đủ điều kiện an toàn thì hậu quả gây ra có thể hết sức nghiêm trọng. Chỉ đến khi hậu quả gây ra thì các đơn vị mới trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho nhau và Nhà nước phải đứng ra có trách nhiệm giải quyết các vụ việc. Nếu các sự cố chỉ gây ra hậu quả cho một ít người, trong phạm vi hẹp thì không đáng lo ngại nhưng khi ảnh hưởng đến trật tự, lợi ích của cộng đồng xã hội thì hậu quả có thể hết sức nặng nề.

Kiếm định an toàn đối với một số máy móc, thiết bị là quy định bắt buộc của Nhà nước. Việc kiểm định an toàn được quy định rõ. Danh mục máy móc thiết bị được ban hành rõ. Tuy nhiên Nhà nước không bao cấp hoạt động kiểm định an toàn. Mà các đơn vị có máy móc thiết bị thuộc đối tượng phải kiểm định thì phải trả phí cho công tác kiểm định. Mức phí là khác nhau cho các đối tượng khác nhau và sẽ thay đổi theo các giai đoạn, thời gian khác nhau.

Vì vấn đề trả phí nên sẽ có nhiều đơn vị trốn tránh việc kiểm định an toàn các máy móc, thiết bị hoặc chỉ có kiểm định lần đầu mà không thực hiện kiểm định định kỳ. Việc này hết sức nguy hiểm. Máy móc thiết bị có tốt đến đâu, qua thời gian sử dụng cũng có thể hỏng hóc, mất an toàn. Mức phí sẽ không quá cao đối với các đối tượng kiểm định. Vấn đề an toàn là trên hết, các đơn vị cần nhận thức rõ ràng để thực hiện đúng đắn, kịp thời. Chỉ khi hậu quả xảy ra thì lúc đó mọi người mới biết đến sự cần thiết của việc kiểm định an toàn.