Trang chủ »

Công tác gia công coppha thép và các loại coppha của công ty QVQT

Công tác gia công coppha thép và các loại coppha của công ty QVQT
(Ngày đăng: 13-12-2018 20:02:26)
Coppha thép là một trong những thiết bị xây dựng giúp định hình bê tông tốt nhất hiện nay trên thị trường.Công ty QVQT đơn vi thuộc chi nhánh miền Trung đóng tại tỉnh Quảng Trị với các nhân viên chuyên gia công cophha thép và các loại coppha.

QVQT là đơn vị trực thuộc công ty QV được mở trụ sở tại Tỉnh Quảng Trị vào đầu năm 2010 với nhiệm vụ cung cấp các loại coppha thép và các loại coppha đặc biệt khác trong xây dựng. Ngoài ra, công ty còn kiêm luôn nhiệm vụ gia công coppha, sữa chữa và bảo trì tại các công trình lớn.

Coppha là là thật ngữ để chỉ tới các vật dụng dùng để tạm thời thây thế cho các trụ bê tông chống đỡ công trình và cũng là khuôn chính để cho bê tông dựa nào nó mà hình thành hình dáng cụ thể. Hiệu quả sản xuất và lợi nhuận của công ty từ việc sử dụng coppha thép đã giúp giảm bơt chi phí xây dựng có thể lên tớii 5% trong tổng số công trình xây dựng. Vì vậy, nếu xây bất cứ một công trình xây dựng nào mà bạn không sử dụng coppha thép hay các loại coppha đặc biệt phù hợp với công trình thì chi phí đầu vào sẽ cao lên -> lợi nhuận của bạn sẽ giảm.

coppha thép

Công tác gia công Coppha và đà giáo được thực hiện trong các xưởng sản xuất hoặc các xưởng gia công theo phương pháp thi công dây chuyền, tận dụng máy móc, thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất lao động.

Lắp dựng Coppha và đà giáo phải theo đúng trình tự kỳ thuật và bản vẽ thi công nhằm bảo đảm an toàn khi lắp dựng và khi tháo dỡ.

Kiểm tra và nghiệm thu công tác Coppha và đà giáo theo các yêu cẩu cua TCVN 4453:1995.

Công tác theo dõi, kiểm tra Coppha, đà giáo phải được thực hiện nghiêm túc để sửa chữa, điều chỉnh kịp thời những sự cố xây ra với Coppha và đà giáo trong quá trình đổ bê tông.

Tháo dỡ Coppha và đà giáo: thời gian cho phép tháo và trình tự tháo dỡ Coppha và đà giáo phải tuân theo yêu cầu của thiết kế và TCVN 4453:1995.