Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Đăng kí thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Đăng kí thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Đăng kí thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam có những khác biệt nhất định so với thành lập doanh nghiệp trong nước. Vậy chúng khác nhau những gì? Doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài.

Những quy định của pháp luật Việt Nam đã trở thành rào cản không hề nhỏ trong việc thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đó là lý do mà có nhiều người đã lựa chọn hợp tác với dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có thể nhanh chóng hoàn tất thủ tục và đi vào hoạt động kinh doanh.

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

-Việc thành lập doanh nghiệp có vốn được ngoài hiện đây được thực hiện theo qui định mới nhất của luật đầu tư nước ngoại tại Việt Nam năm 2014. Thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài có sự khác biệt so với thành lập doanh nghiệp trong nước và thời gian hoàn thành thủ tục cũng dài hơn.
-Luật đầu tư năm 2014 được bắt đầu áp dụng vào ngày 01/07/2015. Bộ luật này bổ sung thêm nhiều qui định mới đảm bảo các thủ tục được tách bạch và rõ ràng hơn. Đồng thời cũng giúp doanh nghiệp phân định rõ ràng giữa giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép kinh doanh.
-Hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài bao gồm:
+Văn bản đề nghị thành lập dự án đầu tư.
+Nếu nhà đầu tư là cá nhân thì phải có bản sao hợp kệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu hoặc các giấy ờ có giá trị chứng minh nhân thân. Nếu nhà đầu tư là tổ chức thì phải có thì phải có bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc các loại tài liệu có giá trị tương đương.
+Đề xuất các dự án đầu tư bao gồm: nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô, số vốn đầu tư cũng như các phương án huy động vốn, địa điểm và thời gian thực hiện dự án đầu tư, tiến độ của dự án, nhu cầu về lao động, tác động của dự án tới kinh tế - xã hội,…
+ Bản sao những loại giấy tờ cần thiết: báo cáo tài chính trong 2 năm gần đây của doanh nghiệp đầu tư. Bản cam kết hỗ trợ về tài chính của công ty mẹ, của các tổ chức tài chính. Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, các tài liệu cho thấy khả năng tài chính của nhà đầu tư.
+Nhu cầu sự dụng đất được đề xuất. Trong trường hợp doanh nghiệp không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê hoặc thay đổi mục tiêu sử dụng đất thì có thể nộp bản sao về việc thỏa thuận thuê địa điểm để sử dụng hoặc các loại tài liệu xác nhận rằng nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm đó để thực hiện dự án đầu tư.
+ Nếu là doanh nghiệp đầu tư có hoạt động liên quan đến công nghệ thì phải tiến hành giải trình về sử dụng công nghệ theo quy định của pháp luật.
+Hợp đồng BBC nếu là dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BBC.