Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Điều kiện để thực hiện quy trình kiểm định nồi hơi

Điều kiện để thực hiện quy trình kiểm định nồi hơi

Quy trình trong kiểm định nồi hơi được xây dựng rất nghiêm ngặt, nó buộc chính đơn vị thực hiện phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện nhất định, như vậy mới đủ năng lực mà triển khai đánh giá chất lượng thiết bị.

 

Kiểm định nồi hơi là một việc cần có quá trình. Không phải chỉ cần đội ngũ kiểm định cos mặt là có thể kiểm định được. Thế nên quá trình kiểm định nồi hơi cũng cần phải chuẩn bị đầy dủ các điều kiện thì mới có thể kiểm định được.

Trước khi kiểm định nồi hơi, đội ngũ kiểm định cần cho người đi điều tra, tìm hiểu về các thông số, lí lịch của thiết bị nồi hơi. Tìm hiểu rõ ràng nơi thiết bị nồi hơi được sản xuất. Việc đó có tác dụng định hình ban đầu chất lượng thiết bị nồi hơi thông qua nhà sản xuất. Đội ngũ kiểm định tất nhiên không thể đânhs giá chất lượng chỉ thông qua nhà sản xuất, như thế chẳng khác gì trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng việc điều tra rõ rãng ngay từ đầu sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình kiểm định.

Thứ hai là điều kiện từ bản thân nồi hơi. Thiết bị nồi hơi khi được kiểm định phải luôn trọng tình trạng sẵn sằng để được kiểm định. Có nghĩa là bên phía công ty sử dụng thiết bị nồi hơi phải chuẩn bị đầy dủ các điều kiện để nồi hơi có thể vận hành thử khi được kiểm định. Họ cần phải chuẩn bị ví dụ như nguyên liệu, nước, hay những chất cần thiết cho quá trình hoạt động của nồi hơi. Như thế sẽ không là trì trệ quá trình kiểm định và không làm mất thời gian của đội ngủ kiểm định nồi hơi.

Một điều kiện nói ra tưởng chừng như không có liên quan, nhưng thực ra nó có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình kiểm định nồi hơi. Đó chính là thời tiết. Thời tiết ảnh hưởng không ngỏ đến hoạt động của thiết bị nồi hơi, khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, người lao động buộc phải điều chỉnh nhiệt độ nồi hơi, điều chỉnh độ áp lực, áp suất để nồi hơi hoạt động có hiệu quả. Vì thế, khi kiểm định nồi hơi, người kiểm định cần chọn lúc thời tiết thích hợp để nồi hơi có thể hoạt động ở trạng thái bình thường nhất, như thể kết quả kiểm định mới chính xác nhất.