Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Giải thể chi nhánh

Chi nhánh công ty là một bộ phận phụ thuộc vào công ty, doanh nghiệp. Chi nhánh công ty được thành lập do yếu tố mở rộng thị tường, mở rộng địa điểm sản xuất. Đến một lúc nào đó, do yếu tố khách quan hoặc chủ quan chi nhánh hoạt động không tốt thì các công ty buộc phải giải thể chi nhánh.

Đến với công ty dịch vụ, ngoài việc cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp thì với đội ngũ nhân viên tư ván tận tình, còn giúp các khách hàng giải đáp thắc mắc về các thủ tục, hồ sơ thành lập chi nhánh hoặc giải thể chi nhánh.

Giải thể chi nhánh

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Các công ty, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, do yếu tố mở rộng thị trường, hướng tới người tiêu dùng và để thuận tiện trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng nên các công ty, doanh nghiệp có thể thành lập, mở chi nhánh ở nhiều địa điểm khác nhau.

Nhưng không phải chi nhánh nào cũng hoạt động tốt. Khi thành lập chi nhánh của công ty tại một địa điểm nào đó nhưng nó không phù hợp hoặc không mang lại lợi nhuận như mong muốn thì các công ty phải giải thể chi nhánh để tránh tổn thất về vốn cho công ty. Đây là cách để các doanh nghiệp có thể giảm mức thiệt hại đến tối thiểu.

Trước khi giải thể công ty cần phải xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động chi nhánh. Nếu chi nhánh đó có con dấu thì cần làm các thủ tục về việc trả dấu của chi nhánh.

Doanh nghiệp có chi nhánh đã bị giải thể chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ.... Sau khi quyết định giải thể, các công ty, doanh nghiệp cần thông báo về việc giải thể của chi nhánh đó cho người tiêu dùng. Thông báo về việc chấm dứt hợp đồng chi nhánh của công ty, doanh nghiệp.

Ngoài ra, khi làm một việc gì đó cần phải có biên bản, và việc giải thể này cũng không ngoại lệ. Cần có biên bản họp và quyết định của doanh nghiệp về việc giải thể của chi nhánh. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh trước khi nộp hồ sơ giải thể chi nhánh phải nộp số hoá đơn giá trị gia tăng, hóa đơn bán hàng chưa sử dụng và nộp các khoản nợ thuế sau đó xin giấy xác nhận tại cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ thuế thì mới có thể hoàn thành thủ tục, hồ sơ giải thể của chi nhánh.

Điều  này cho thấy là việc giải thể chi nhánh cũng quan trọng không kém so với giải thể doanh nghiệp. Đó là lý do mà các doanh nghiệp nên lưu ý kỹ các quy định của pháp luật để có thể hoàn tất thủ tục một cách hợp pháp.