Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cần thiết hiện nay

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cần thiết hiện nay

An toàn vệ sinh lao động cũng là một vấn đề cần được quan tâm trong lao động. Vấn đề vệ sinh luôn gây tranh cãi, đặc biệt ngành công nghiệp thực phẩm. Vì thế mà huấn luyện an toàn vệ sinh lao động là thực sự cần thiết.

 

Khóa huấn luyện an toàn nào cũng vậy, tuy thuộc những lĩnh vực khác nhau nhưng chúng đều có một điểm chung là xác định được cho mình những đối tượng huấn luyện riêng. Và đối với khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cũng vậy.

Khi đến với khóa huấn luyện an toàn này, đối tượng thường được chia thành 4 nhóm để có những phương pháp và cách thức dạy phù  hợp cho từng đối tượng để kết quả đạt được là hiệu quả nhất.

 Đối với nhóm đối tượng thứ nhất là những cán bộ cấp cao hay đúng hơn là những người làm công tác quản lý. Ở nhóm này cũng được chia ra làm ba thành phần. Đầu tiên phải kể tới đó chính là giám đốc, phó giám đốc, những người có chức vị cao của doanh nghiệp, những cán bộ thuộc công tác hành chính, nhân sự hoặc quản đốc của các xưởng được giao. Thứ hai là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm của hợp tác xã hay những chủ hộ kinh doanh có sử dụng lao động dựa trên hợp đồng. Cuối cùng là thủ trưởng và cấp phó của các đơn vị thuộc nhà nước, thuộc quân đội hay các công ty nước ngoài có sử dụng lao động theo hợp đồng.

Nhóm đối tượng thứ hai này được chia ra làm hai thành phần chính. Thành phần đầu tiên là những cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về an toàn vệ sinh lao động. Đây là những người luôn có mặt trực tiếp tại các xưởng, các nhà máy để giám sát và cập nhật tình hình của của nhà máy,nếu có xảy ra biến cố gì sẽ kíp thời giải quyết. Thành phần còn lại là người quản lý và phụ trách công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây là người luôn giám sát các vấn đề trong nhà xưởng và báo cáo tình hình với cán bộ chuyên trách. Đối với nhóm thứ ba thì chỉ có một thành phần duy nhất đó chính là người lao động. Những người này phải làm việc dưới yêu cầu khắt khe của an toàn vệ sinh lao động. Nhóm lao động thứ tư cũng là những người lao động nhưng lại là những người không thuộc nhóm ba. Sẽ là sự lựa chọn thông minh nếu tất cả các nhóm đối tượng này tham gia vào khóa huấn luyện an toàn.