Trang chủ »

Khi các khóa huấn luyện an toàn còn nhiều bất cập

Khi các khóa huấn luyện an toàn còn nhiều bất cập
(Ngày đăng: 05-01-2017 16:45:28)
Huấn luyện an toàn nằm trong quy định của pháp luật. Tuy nhiên việc thực hiện cũng như tham gia các khóa huấn luyện này lại có nhiều bất cập dẫn đến chất lượng không được đảm bảo.

Bất cập trong việc giảng dạy và học tập là hai vấn đề chính cần được quan tâm và cải thiện trong các khóa huấn luyện an toàn. Chủ yếu là do ý thức của người quản lí doanh nghiệp và người lao động đối với việc tham gia huấn luyện an toàn còn chưa cao. Dẫn đến tình trạng thực hiện công tác huấn luyện an toàn còn sơ xài. Cộng thêm các lỗ hổng trong giảng dạy đã dẫn đến khi các cơ quan chức trách tổ chức các cuộc điều tra đã phát hiện nhiều nơi không thực hiện đúng quy định và chất lượng của huấn luyện không được đảm bảo.

Các tình trạng thường thấy nhất khi các cuộc điều tra được th hành phát hiện chính là công tác huấn luyện được các cở sở doanh nghiệp, công ty tự tổ chức, chưa đảm bảo về các yêu cầu tiêu chuẩn. Công tác giảng dạy chưa được chặt chẽ, các câu hỏi đưa vào các bài kiểm tra hàng năm chưa có sự thay đổi vì thế mà dẫn đến tình trạng học viên sao chép lại đề kiểm tra của năm cũ. Thậm chí có trường hợp nhờ người chép hộ rồi kí tên thế là đã vượt qua bài kiểm tra. Thời gian tổ chức khóa học sẽ ảnh hưởng đến chi phí của doanh nghiệp và năng suất lao động cho nên nếu là tự tổ chức thì sẽ được làm rất sơ xài, ngắn gọn, không đảm bảo chất lượng.

Nhận ra được nhiều bất cập như thế thông qua các cuộc thanh tra thì nhà nước đang dần cải thiện vấn đề này. Bằng cách họ đưa ra các quy định bắt buộc cho một khóa huấn luyện an toàn. Các tổ chức phải thông qua kiểm định của các cơ quan có thẩm quyền như Bộ Lao Động, được cấp giấy chứng nhận mới tổ chức các khóa huấn luyện, nội dung học tập được quy định rõ ràng cặt chẽ, giáo viên phải có kiến thức chuyên môn.