Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định cần trục là sự cần thiết đối với ngành xây dựng

Kiểm định cần trục là sự cần thiết đối với ngành xây dựng

Trong môi trường xây dựng đang vận hành sử dụng cần trục, khâu kiểm định trên thiết bị là rất cần thiết, nó phần nào đảm bảo hiệu quả công việc và an toàn cho người lao động.

 

Kiểm định cần trục có vai trò rất quan trọng đối với đời sống của chúng ta, nhất là ở trong lĩnh vực xây dựng thì việc kiểm định là quá trình diễn ra thường xuyên. Trên thực tế mọi thiết bị khi đưa vào hoạt động đều thông qua kiểm định và thiết bị cần trục cũng không ngoại lệ.

Khi thông tư của bộ ra đời quy định cần trục là thiết bị cần được kiểm định nghiêm ngặt thì chúng ta không thể lơ là được.

Hầu hết những cần trục đưa vào hoạt động phục vụ xây dựng công trình, hay cân cẩu những vật tư. Trước khi xây dựng công trình đó cần được sự kiểm định phê duyệt của các cấp mới được tiến hành xây dựng. Nếu một khi công trình gặp trục chặt có xảy ra tai nạn hoặc đã xây dựng xong đưa vào hoạt động nhiều năm cũng cần kiểm định lại mức độ an toàn của nó. Để xem chất lượng hoạt động còn tốt hay không, có đảm bảo hoạt động được tiếp không đó là đều đáng được quan tâm.

Sự thật cho thấy qua những lần kiểm định nhiều thiết bị máy được đảm bảo chất lượng hơn. Tuy quá trình này chỉ đơn thuần là công tác kiểm định nhưng nó đã thể hiện được tầm quan trọng đối với đời sống xã hội, nhưng có vai trò rất quan trọng trong lĩnh vực xây dựng. Chính vì thế ta không thể xem nhẹ vấn đề này được, cần được thực hiện nghiêm túc đúng quy định của thông tư. Do sự nhìn nhận từ thực tế là việc kiểm định cần trục rất quan trọng nên Cục an toàn lao động và Bộ lao động thương binh và xã hội đã đưa ra thông tư trên.

Ngoài việc kiểm định theo định kỳ các thiết bị này cần được kiểm tra xem xét của người trực tiếp vận hành. Bởi quá trình kiểm tra trên giúp việc vận hành đảm bảo hơn có thể vừa đạt yêu cầu hoạt động, có thể đảm bảo được sức khỏe, an toàn lao động cho công nhân. Từ đó cho thấy việc kiểm định cần trục là xuyên suốt cần thiết trong lĩnh vực ngành xây dựng. Thông qua việc kiểm định cần trục sẽ được vận hành một cách hoàn hảo hơn.