Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định máy móc bằng quy chuẩn nước ngoài

Kiểm định máy móc bằng quy chuẩn nước ngoài

Mặc dù kiểm định an toàn ở Việt Nam hiện nay đã rất phổ biến và ngày càng phát triển, tuy nhiên có nhiều doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng thường tiến hành kiểm định ở nước ngoài hoặc nhờ đội ngũ từ nước ngoài kiểm định cho máy móc của mình.

 

Máy móc công nghiệp việt Nam sẽ có cơ hội bước ra nước ngoài nếu như chúng ta biết đẩy mạnh quản lý kiểm định an toàn.

Như chúng ta đã biết thì trong thời đại hội nhập quốc tế như ngày may thì việc hướng đến các thị trường nước ngoài là điều hiển nhiên. Tuy nhiên mang tiếng là những thị trường khó tính nhất nên việc những sản phẩm còn khá là kém chất lượng, đặc biệt là những máy móc với thiết kế cũng như những chi tiết không an toàn khi hoạt động rất khó có thể tiến xa ra ngoài thị trường khó tính trên thế giới. Điều này chính là vấn đề mà các nhà quản lý sản phẩm cũng như thị trường nên chú ý có những kế hoạch thay đổi để có thể giúp cho những sản phẩm máy móc của Việt Nam có cơ hội bước ra với các sản phẩm khác trên thị trường thế giới.

Ở đây vấn đề chính là ở chất lượng đầu ra của nhửng sản phẩm máy móc mà chúng ta sản xuất. Với một đất nước mà kinh tế còn khá khó khăn như hiện nay thì việc tập trung vào lợi nhuận của các nhà sản xuất là điều dễ hiểu. Chính vì việc quá tập trung vào lợi nhuận khi sản xuất nên trong quá trình sản xuất các nhà sản xuất máy móc thiết bị công nghệp đã có những hành động bỏ quá các bước quan trọng. Một trong những bước quan trọng của quá trình sản xuất mà thị trường nước ngoài rất quan tâm và đánh giá cao sản phẩm dựa vào bước thực hiện đó, chính là bước kiểm định an toàn. Tuy nhiên thì hiểu được tầm quan trọng của vấn đề nên hiện tại thì các nhà quản lý nhà nước ta cũng đã có những hành động nhằm khuyến khích cũng như bắt buộc các nhà sản xuất, đặc biệt là về sản xuất máy móc công nghiệp phải thực hiện kiểm tra tính chất an toàn của các sản phẩm trước khi đưa ra ngoài thị trường trong, cũng như ngoài nước.

Như vậy với một quy chế chặt chẽ về kểm định an toàn như vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng các sản phẩm máy móc công nghiệp của việt Nam sẽ có thể ra mắt với người sử dụng trên thế giới, và khẳng định được tên tuổi của Việt Nam trên thị trường quốc tế.