Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Kiểm định nồi hơi và sự đa dạng của ngành kiểm định

Kiểm định nồi hơi và sự đa dạng của ngành kiểm định

Đang sử dụng nồi hơi phục vụ trong sản xuất của doanh nghiệp mình, các đơn vị buộc phải tăng cường khâu kiểm định trên thiết bị này. Sự đa dạng của các dịch vụ bên ngoài đã mang lại nhiều sự lựa chọn ra thị trường.

 

Kiểm định nồi hơi nói riêng và kiểm định an toàn nói chung hiện đang là một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Không chỉ vì chúng nằm trong quy định của nhà nước mà còn do nhiều yếu tố khác.

Kiểm định nồi hơi là một quy định hiện hành của nhà nước ta yêu cầu mọi cơ quan, nhà máy, xí nghiệp đều phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Việc này được nhà nước đặt ra nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động. Vì thực tế hiện nay, nồi hơi là một trong những loại thiết bị có tính nguy hiểm cao nếu như không có các biện pháp kiểm định, bảo đảm an toàn. Việc này trước kia không được nhiều nơi chấp hành nghiêm túc, tuy nhiên hiện tại nhà nước đã thắt chặt công tác kiểm tra để có thể đảm bảo việc chấp hành của những nơi có sử dụng laọi thiết bị này. Một khi bị phát hiện sẽ bị nhà nước xử lí theo pháp luật. Cũng đồng thời, việc thực hiện quy trình kiểm định hiện tại tăng cao là do ngày càng nhiều nơi hiểu được tầm qua trọng của việc kiểm định an toàn. Những trục trặc của loại máy móc hạng nặng này sẽ gây ra những thiệt hại rất lớn, chúng gấp nhiều lần so với chi phí bỏ ra cho các cuộc kiểm định.

Và hiện nay, không chỉ có kiểm định nồi hơi là được ngành kiểm định đầu tư phát triển mà còn rất nhiều công tác kiểm định khác được đầu tư phát triển. Chúng bao gồm kiểm định an toàn kỹ thuật, kiểm định an toàn đập, kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, kiểm định an toàn điện, kiểm định thiết bị áp lực, kiểm định thiết bị điện, kiểm định thang máy, kiểm định nồi hơi.

Sự đa dạng trên là do hiện nay, ngành công nghiệp ngày càng phát triển mạnh, sự xuất hiện của các loại máy móc công nghiệp mỗi lúc một tăng, sự đa dạng này nhằm phục vụ cho nhu cầu của các ngành công nghiệp đã và đang xuất hiện trong nước ta. Kiểm định an toàn trở thành yếu tố quan trọng.