Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Mới thành lập doanh nghiệp cần kê khai thuế gì?

Mới thành lập doanh nghiệp cần kê khai thuế gì?

Không chỉ thắc mắc về điều kiện để đăng ký thành lập một doanh nghiệp hay những thủ tục gì, đăng bố cáo vào thời điểm nào, ở đâu cùng chi phí là bao nhiêu mà hiện nay, thắc mắc về kê khai các khoản thuế cho doanh nghiệp mới thành lập cũng là chủ để được không ít cá nhân, doanh nghiệp quan tâm.

 

Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN… đều là những loại thuế quan trọng và doanh nghiệp cần phải đăng ký, kê khai vào đúng thời gian quy định khi doanh nghiệp đã bắt đầu đi vào hoạt động mà kế toán của doanh nghiệp cần lưu ý và thực hiện trong thời gian đó. Cụ thể hơn, nếu thành lập doanh nghiệp tư nhân hay loại hình khác thì cũng cần lưu ý một số loại thuế như:

Thuế môn bài: loại thuế này cần được khai và nộp thuế vào ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy phép đăng kí kinh doanh, với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh nào thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thuế GTGT: nếu doanh nghiệp đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ, các doanh nghiệp cần dựa trên các quy định, điều khoản tại TT 119/2014/TT – BTC để áp dụng phương pháp khấu trừ thuế cho hợp lý đối với doanh nghiệp của mình.

Lưu ý: đối với những doanh nghiệp không đăng ký áp dụng phương pháp tính khấu trừ thuế GTGT thì sử dụng phương pháp tính trực tiếp theo công thức thuế trực tiếp GTGT = tỷ lệ% X doanh thu.

Ngoài ra, đối với thuế TNDN nếu không phát sinh thì vẫn nộp tờ khai, cho nên chú ý là ngày 30 của tháng đầu quí sau so với quí thành lập, kế toán phải lập và nộp tờ khai thuế TNDN đầu tiên cho cơ quan thuế theo mẫu quy định.

Như vậy, sau khi thành lập doanh nghiệp và đi vào hoạt động thì doanh nghiệp không chỉ nỗ lực, tập trung vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả mà cần phải nắm bắt và thực hiện quy định về thuế phù hợp theo quy định của pháp luật.