Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Một số khó khăn trong việc kiểm định cần trục

Một số khó khăn trong việc kiểm định cần trục

Thực hiện kiểm định là việc rất cần thiết trong bối cảnh hiện giờ. Dù vậy, cũng có những khó khăn nhất định mà người ta đang gặp phải khi làm điều này, gây ra trở ngại cho chính đơn vị thực hiện.

 

Kiểm định cần trục ngày nay đã có tốc độ phát triển rất lớn và không thể thiếu trong đời sống xây dựng được, đảm bảo chất lượng an toàn, đảm bảo sức khỏe cho mọi người là những mặt tốt mà quá trình kiểm định mang lại.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được trong việc kểm định cũng còn gặp rất nhiều khó khăn hạn chế. Những khó khăn đó chủ yếu là trang thiết bị được kiểm định có quá trình vận hành lớn, trên cao được lắp đặt với nhiều thông số kỹ thuật khác nhau, phức tạp. Khiến cho việc kiểm định găp nhiều khó khăn, hạn chế. Những chi tiết có cấu tạo nhỏ khiến công đoạn kiểm tra cũng gặp nhiều trở ngại. Xét thấy những mức độ khó khăn khác nhau nên đã gây khó khăn rất nhiều cho việc kiểm tra. Ngoài ra những cần trục có sự lắp đặt khác nhau, cac mối hàn khó qua sát, việc chắp nối nhiều cũng gây ra nhiều khó khăn.

Nhiều loại máy sử dụng hết hạn kiểm định hư hỏng nặng gây khó khăn trong việc kiểm tra và phục hồi bảo dưỡng . Đặc biệt những loại máy có sử dụng năng lượng điện thì càng nguy hiểm hơn. Nhiều vụ mất an toàn lao động do sử dụng các trang thiết bị có sử dụng điện bị chập. Bên cạnh đó còn phải nói đến thái độ của nhiều người kiểm định gây khó dễ khiến bộ phận kiểm định gặp nhiều khó khăn.

Trên đây là những khó khăn mà kiểm định cần trục mắt phải. Để công tác kiểm định được an toàn cần phải có thái độ thận trọng hơn trong quá trình kiểm định và báo cáo kiến nghị kịp thời khi gặp khó khăn để nhanh chóng kiện toàn các trang thiết bị được kiểm định an toàn.

Kiểm định an toàn là bước khởi đầu cho sự vận hành các trang thiết bị, những trang thiết bị an toàn sẽ được sử dụng an toàn và kéo dài trong thời hạn quy định, đến khi hết hạn mọi người cần đến cơ quan quản lí để kiểm định lại và có thể sửa chữa khắc phục kịp thời tình trạng hoạt động của thiết bị đó một cách hiệu quả.