Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Nguyên lí hoạt động của ổn áp lioa

Trên thị trường hiện nay, đa phần các loại ổn áp lioa đều hoạt động trên nguyên lý tự động điều khiển động cơ để tự bảo vệ mạch điện, trừ một vài trường hợp ổn áp sử dụng nguyên lý Rơle chuyển nấc.

Dù hoạt động theo nguyên lý nào thì ổn áp Lioa vẫn đảm bảo chức năng ổn định điện áp của mình. Ra đời với sứ mệnh mang lại mạng điện ổn định, an toàn cho các gia đình hay cho mạng điện chung của quốc gia. Sự ra đời của dòng sản phẩm này là một minh chứng cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện-điện tử

Bản thân ổn áp không sản sinh ra năng lượng mà chỉ làm nhiệm vụ điều hòa điện giúp cho việc ổn định, duy trì và tái tạo điện áp nguồn. Nhiệm vụ ổn định nguồn điện của điện áp giúp cho dải điện áp vào thay đổi trong khoảng cách cho phép. Nhằm mục đích thỏa mãn nguồn điện áp thay đổi nhiều hay ít của điện lưới từng khu vực, nhà sản xuất Lioa đã nghiên cứu, thiết kế các loại ổn áp có dải điện áp khác nhau để phục vụ nhu cầu hoạt động của người tiêu dùng trong từng khu vực điện áp hoạt động.

 

 

Hiện tại, dòng ổn áp Lioa 1 pha có 3 dải điện áp hoạt động chính trong 3 khu vực điện áp khác nhau: dải điện áp SH phục vụ cho khuc vực điện áp ổn định, dải DRI phục vụ cho dải điện thường thay đổi điện áp, dải điện áp phục vụ cho khu vực điện áp hoạt động yếu, xa trạm hạ thế.

Lựa chọn dòng ổn áp lioa hiệu quả cần xác định được khu vực điện, hệ thống điện và điện áp của mạng điện cũng như khả năng điều chỉnh điện áp của từng loại ổn áp. Hãy là khách hàng thông minh nhằm bảo vệ và mang lại sự an toàn cho mạng điện gia đình và góp phần vào sự phục vụ phúc lợi quôc gia.