Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Nguyên tắc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Nguyên tắc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

Quá trình thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đòi hỏi nhiều quy định cụ thể. Những quy định ấy hợp thành nguyên tắc trong việc đăng kí kinh doanh.

 

Những nguyên tắc khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được quy định cụ thể như sau:

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bình đẳng trước pháp luật, đồng thời có quyền tự do thỏa thuận trên cơ sở việc tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên thông qua hợp đồng kinh doanh được kí kết, đảm bảo rằng các giấy tờ, hợp đồng và nội dung thỏa thuận không trái với pháp luật.

Các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung cần công khai,  minh bạch, trung thực. Điều này thể hiện trong việc kê khai, đóng thuế đúng luật, đúng thời hạn, đúng quy trình và đảm bảo tính trung thực.

Mọi tổ chức, cá nhân nếu có đầy đủ điều kiện theo luật định về kinh doanh bất động sản thì có quyền đăng kí kinh doanh ở bất kì khu vực nào được pháp luật cho phép. Việc đăng kí kinh doanh bất động sản bao gồm nhà, công trình xây dựng, quyền sử dụng đất…

Kinh doanh bất động sản hiện đang là một trong những lĩnh vực mà các doanh nghiệp Việt Nam đang từng bước khai thác từng hạng mục. Lĩnh vực kinh doanh này, ngoài nguồn vốn trong nước, nhà thầu trong nước thì còn huy động thêm nguồn vốn nước ngoài và các nhà thầu nước ngoài.

Biết rằng đây là một lĩnh vực kinh doanh vô cùng rủi ro. Không chỉ kinh doanh bất động sản mà hầu như các ngành nghề kinh doanh đều gánh trên mình những rủi ro nhất định.Do đó, việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tại thị trường Việt còn nhiều điểm hạn chế và khai thác chưa hết tiềm năng của lĩnh vực này. Các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước nhiều sự cạnh tranh của các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.