Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Những thắc mắc về lương của chủ doanh nghiệp tư nhân

Những thắc mắc về lương của chủ doanh nghiệp tư nhân

Có rất nhiều vấn đề bạn cần quan tâm về lương của chủ doanh nghiệp tư nhân. Đây là điều mà không phải là ai cũng nắm được một cách cụ thể nhất. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ giải đáp một số vấn đề mà nhiều người đang băn khoăn một cách cụ thể nhất nhé.

Không quá khó để bạn có thể giải quyết hết các thủ tục pháp lý cho việc thành lập công ty khi bạn tìm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp. Với dịch vụ này thì những quy định hay thủ tục sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với bạn nữa nhé.

Những thắc mắc về lương của chủ doanh nghiệp tư nhân

Vấn đề lương của chủ doanh nghiệp tư nhân là vấn đề khá nhạy cảm. Vì thế, có nhiều phát sinh liên quan mà không phải là ai cũng có thể nắm  rõ quy định một cách chính xác và cụ thể nhất.

1. Lương của chủ doanh nghiệp tư nhân có những trường  hợp nào?

Vì doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp có một số đặc quyền khác với các loại hình doanh nghiệp khác. Ví như quyền được trực tiếp quản lý doanh nghiệp hay thuê người khác quản lý và điều hành doanh nghiệp thay. Vì thế, nói đến lương của chủ doanh nghiệp tư nhân thì đó có thể là khoản lợi nhuận mà người chủ doanh nghiệp được hưởng sau thuế đối với các hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, nó  cũng có thể là trường hợp khoản tiền lương mà chủ doanh nghiệp tư nhân trả cho người được thuê để làm chủ doanh nghiệp tư nhân. Tiền lương này sẽ là cố định chứ không phụ thuộc vào lợi nhuận kinh doanh.

2. Tiền lương mà chủ doanh nghiệp tư nhân nhận được có được ghi vào chi phí tiền lương của doanh nghiệp hay không?

Vì theo quy định của pháp  luật thì tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân khi khoản tiền này không trực tiếp tham gia vào việc điều hành sản xuất hay các hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thì vẫn được tính lương và được trích các khoản theo lương bình thường . Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là các khoản  chi phí này sẽ không được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

3. Lương của chủ doanh nghiệp tư  nhân lãnh có phải tính thuế TNCN hay không?

Câu trả lời là không. Vì lương của chủ doanh nghiệp tư nhân nhận được là các khoản lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp. Như vậy tức là tiền lương này đã bị đánh thuế rồi. Nếu  như khi chủ doanh nghiệp tư nhân lãnh tiền lại phải đóng thuế TNCN thì chẳng khác nào khoản lợi nhuận này bị đánh thuế 02 lần. Như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Với một vài thông tin trên đây, chúng tôi hy vọng là bạn có thể biết được một số quy đinh liên quan đối với vấn đề lương của chủ doanh nghiệp tư nhân theo uqy định của pháp luật một cách chính xác nhất.