Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Quy định cấp giấy phép kinh doanh rượu

Để được cấp giấy phép kinh doanh rượu thì bạn phải đảm bảo thực hiện đúng quy định cấp giấy phép kinh doanh rượu mà pháp luật ban hành để hoạt động kinh doanh của mình được diễn ra một cách thuận lợi và hợp pháp nhất.

Không phải ai cũng có thể thực hiện và nắm rõ các quy định mà pháp  luật ban hành một cách chính xác nhất. Đó chính là lý do mà dịch vụ thành lập doanh nghiệp ra đời để hỗ trợ mọi người một cách tốt hơn khi làm các thủ tục đăng ký kinh doanh.

Quy định cấp giấy phép kinh doanh rượu

Để được cấp giấy phép kinh doanh  rượu thì bạn cần phải thực hiện đúng quy định cấp giấy phép kinh doanh rượu cũng như trình tự làm thủ tục tại cơ quan chức năng. Sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện mà pháp luật ban hành đối với ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh của mình thì bạn tiến hành chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp lên cơ quan chức năng để được  xét duyệt hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh rượu.

Trình tự đăng ký bao gồm:

- Bạn nộp hồ sơ tại Phòng  Kinh tế thuộc khu vực bạn đặt địa điểm kinh doanh.

- Sau khi nhận được hồ sơ thì cán bộ phòng kinh tế sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ. Nếu như hồ sơ hợp lệ với đầy đủ giấy tờ thì cán bộ sẽ ghi giấy hẹn ngày trả kết quả là giấy phép kinh doanh rượu. Nếu như hồ sơ còn thiếu thông tin cần bổ sung thì  cán bộ Phòng kinh tế sẽ thông báo để bạn chuẩn bị bổ sung thêm giấy tờ cho đầy đủ.

- Trong thời gian hẹn, nếu cơ quan chức năng phhat1 hiện có vấn đề gì dẫn đến việc hồ sơ bạn nộp lên bị từ chối xét duyệt thì phải tiến hành gửi thông báo bằng văn bản đến cho bạn đồng thời nêu rõ lý do. Nếu như trong thời gian hẹn bạn không nhận được thông báo gì và cơ quan chức năng cũng không xét duyệt hồ sơ cho bạn thì bạn có thể tiến hành khiếu nại lên Tòa án theo luật khiếu kiện mà pháp luật đã ban hành.

- Một điều cần lưu ý là khi tiến hành làm thủ tục để xin giấy phép kinh doanh rượu thì bạn phải nộp đầy đủ lệ phí theo quy định cấp giấy phép kinh doanh rượu mà pháp luật đã quy định.

- Thông thường thì thời gian để giải quyết hồ sơ xin giấy phép kinh doanh rượu khi bạn làm thủ tục là 15 ngày, tính từ thời điểm bạn nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng để xin xét duyệt.

Như vậy, việc thực hiện trình tự theo đúng quy định cấp giấy phép kinh doanh rượu mà pháp luật ban hành không phải là điều quá khó khăn. Bạn có thể thực iện một cách thuận lợi và rất nhanh chóng nếu như bạn nắm rõ thông tin một cách chính xác nhất.