Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy định về chủ thể thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quy định về chủ thể thành lập doanh nghiệp tư nhân

Không chỉ chuẩn bị đầy đủ về vốn, về những yếu tố khác để thành lập doanh nghiệp mà yếu tố đặc biệt quan trọng cần được quan tâm đầu tiên chính là chủ thể thành lập doanh nghiệp được quy định như thế nào, biết mình thuộc đối tượng nào mới là vấn đề quan trọng đầu tiên.

 

Thành lập doanh nghiệp tư nhân hiện đang là loại hình phổ biến và được sử dụng nhiều ở nước ta, loại hình này có tính chất rất phù hợp với thực tiễn phát triển hiện tại và mang đến nhiều ưu việt khác. Song, về chủ thể sở hữu thì loại hình này chỉ yêu cầu duy nhất một cá nhân. Chính vì vậy, nắm bắt và xác định mình thuộc đối tượng nào rất quan trọng.

Cụ thể hơn, theo như khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2015 thì những tổ chức, cá nhân sau đây không được quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam bao gồm: Người thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình. chủ thể thành lập doanh nghiệp tư nhân là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam. Các cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước cũng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp tư nhân.

Chủ thể thành lập doanh nghiệp này cũng không cho phép người chưa thành niên hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; người đang chấp hành hình phạt từ hoặc bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh.

Như vậy, sau khi đã xác định được chủ thể thành lập doanh nghiệp, bạn hoàn toàn có thể chủ động chuẩn bị những vấn đề còn lại một cách tốt nhất để sớm đến cơ quan chức năng thực hiện các bước đăng ký nhằm hoàn tất quá trình và sớm đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định.