Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Quy trình kiểm định an toàn cần trục tháp

Quy trình kiểm định an toàn cần trục tháp

Xây dựng một quy trình kiểm định an toàn cho cầu tháp là việc mà đơn vị chuyên nghiệp sẽ làm, nhờ vậy nó sẽ giúp công việc đánh giá diễn ra tốt và được thực hiện nhanh chóng, không gặp phải sự cố gì.

 

Để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả lao động cao, tại các công trình xây dựng, thì việc kiểm định cần trục là vô cùng quan trọng. Đối với các cần trục có tính cơ động cao, tháo lắp và di chuyển trong một thời gian dài phải luôn được đảm bảo chất lượng nhất định.

Được quy định bởi Bộ Thương binh và xã hội, các quy trình về kiểm định cần trục cần phải tiến hành nghiêm túc và trung thực. Vì đó là quyền lợi và trách nhiệm của doanh nghiệp, cá nhân sở hữu cũng như đơn vị thi công, nhầm tránh những rủi ro ngoài ý muốn, gây những tổn thất về người và của, ảnh hưởng đến chất lượng xã hội.

Quy trình kiểm định thực hiện qua các bước sau:

- Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: là kiểm định sau khi lắp ráp và đưa cần trục vào quy trình vận hành. Các tiêu chí phải theo đúng chuẩn kỹ thuật an toàn quốc gia.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: là kiểm định dựa trên quy trình an toàn kỹ thuật, sau khi hết hạn lần kiểm định trước.

- Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: là khi cần trục có những thay đổi, lắp ráp đến địa điểm mới. Có những sửa chữa, cải tạo hay nâng cấp. Khi có quyết định yêu cầu cần kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền.

Các kiểm định trên dù thực hiện ở bất kỳ giai đoạn nào cũng cần phải tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn và quy trình kiểm định an toàn của quốc gia. Và đảm bảo tiến hành đúng các bước sau:

- Kiểm định viên kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ của thiết bị.

- Kiểm định viên kiểm tra kỹ thuật thiết bị bên ngoài.

- Kiểm định viên kiểm tra thử không tải cần trục.

- Thử tải ở các chế độ khác nhau.

- Cuối cùng kiểm định viên xử lý kết quả đã kiểm định.

Căn cứ dựa trên các quy trình và quy chuẩn trên, bắt buộc các cơ quan đối tượng sử dụng cần trục phải thực hiện đúng và đầy đủ, vì đó là nghĩa vụ thực hiện đúng luật và trên hết là tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Tránh các rủi ro không cần thiết.