Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Thành lập doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn

Việc thành lập một doanh nghiệp liệu có khó không nhỉ, và cần phải có bao nhiêu vốn? Đây chắc chắn là câu hỏi chung mà tất cả những ai đang có ý định kinh doanh sẽ đặt ra. Để hiểu hơn về nguồn vốn cho doanh nghiệp khi thành lập mọi người có thể tham khảo bài viết sau đây.

Chúng ta cần biết vốn là yếu tố rất quan trọng đối với doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nó là toàn bộ những giá trị ứng ra ban đầu để đầu tư vào những quá trình tiếp theo của các doanh nghiệp. Hiện nay, để thành lập doanh nghiệp giá rẻ cần phải có một số vốn theo ban đầu, tuy nhiên chúng được chia thành 4 loại:

1. Vốn điều lệ:

Đây là số vốn do cá nhân hoặc các thành viên cùng góp vốn vào với nhau để tạo nên doanh nghiệp và có cam kết góp vốn trong thời hạn nhất định. Nguồn vốn này sẽ được thể hiện trong bảng đăng ký kinh doanh và trên cả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Mức vốn điều lệ của doanh nghiệp nhiều hay ít phụ thuộc vào việc đăng ký tự do của các doanh nghiệp, không bị pháp luật ràng buộc, tức là nếu bạn có 20 triệu cũng có thể thành lập doanh nghiệp với số vốn điều lệ ấy.

2. Vốn pháp định

Mức vốn này sẽ khác với vốn điều lệ, nó là mức tối thiểu mà các doanh nghiệp cần phải đảm bảo theo quy định của Nhà nước để đảm bảo đủ điều kiện thành lập. Có một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định như bất động sản, dịch vụ bảo vệ, cho thuê tài chính… chúng ta cần thỏa mãn yếu tố này khi nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp.

3. Vốn ký quỹ

Đây là một loại vốn nằm trong vốn pháp định, nhưng khác ở chỗ nó bắt buộc doanh nghiệp phải có tài khoản ngân hàng. Và phải thực hiện ký quỹ với số tiền theo vốn pháp định của ngành nghề đã đăng ký. Chẳng hạn như với công ty dịch vụ bảo vệ thì vốn ký quỹ trong ngân hàng phải là 2 tỷ đồng.

4. Vốn đầu tư nước ngoài

Những công dân, tổ chức nước ngoài hoàn toàn có thể góp vốn thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam hoặc mở công ty với 100% vốn nước ngoài.