Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành Lập Doanh Nghiệp Giáo Dục Như Thế Nào ?

Thành Lập Doanh Nghiệp Giáo Dục Như Thế Nào ?

Thành lập doanh nghiệp giáo dục không phải là điều đơn giản đối với những ai đang có ý định kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục bởi để thành lập được doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục sẽ có nhiều điều kiện và quy định khá khắt khe.

Nhiều người khi có nhu cầu thành lập doanh nghiệp giáo dục đã tìm đến sự hỗ trợ của dịch vụ thành lập doanh nghiệp để được hỗ trợ một cách tốt nhất, nhanh nhất, ưu đãi nhất và chính xác nhất , nhằm đảm bảo việc thành lập doanh nghiệp giáo dục của mình là đúng pháp luật.

Thành lập doanh nghiệp giáo dục là thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ và ảnh hưởng tới nhận thức của con người. Chính vì vậy, Pháp luật sẽ có những quy chế để kiểm soát chặt chẽ đối với hình thức kinh doanh này.

Thành lập doanh nghiệp giáo dục

Để thành lập doanh nghiệp giáo dục cần có đủ các giấy tờ, thủ tục sau :
- Doanh nghiệp phải có được công văn đề nghị thành lập trung tâm giáo dục.
- Doanh nghiệp chuẩn bị đề án thành lập trung tâm giáo dục bao gồm những nội dung như :
+ Phương hướng hoạt động của doanh nghiệp khi đi vào hoạt động chính thức.
+ Bản trình bày nhu cầu của việc thành lập doanh nghiệp giáo dục  và những điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị khoa học kỹ thuật mà doanh nghiệp đang có nhằm đảm bảo đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp giáo dục.
+ Doanh nghiệp phải trình bày được điều kiện về đội ngũ giáo  viên của doanh nghiệp như thế nào.
+ Bản nội dung về ý kiến của cơ quan chức năng có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
+ Bản sơ yếu lý lịch của chủ doanh nghiệp  giáo dục.

Sau khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp gửi tới, Sở giáo dục sẽ liên hệ với cơ quan hành chính cấp huyện, quận nơi doanh nghiệp đăng ký thành lập để tiến hành lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp giáo dục. Khi hồ sơ được thành lập sẽ gửi đến các cơ quan, ban ngành liên quan như sở kế hoạch đầu tư, sở tài chính, sở tài nguyên môi trường… để lấy ý kiến và thẩm định về mức độ và điiều kiện tiêu chuẩn thành lập doanh nghiệp giáo dục.

Khi cơ quan chức năng thẩm định xong hồ sơ sẽ chuyển đến các cấp hành chính liên quan, lần lượt từ chủ tịch Tỉnh đến Bộ giáo dục để xem xét.

Nếu hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp giáo dục được tất cả các cơ quan chức năng đồng ý thông qua đồng nghĩa với việc doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập và hoạt động hợp pháp.

Nhìn chung, việc thành lập doanh nghiệp giáo dục so với các loại hình kinh doanh khác sẽ phức tạp và khó khăn hơn nhiều với tính chất của ngành nghề giáo dục là ngành nghề chịu sự quản lý chặt chẽ của các ban ngành nên khi thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư cần có những hiểu biết kỹ càng về thủ tục, quy trình và những yêu cầu cần có để có thể thành lập doanh nghiệp .