Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần điều kiện gì?

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần điều kiện gì?

Hiện nay, nhiều nhà đầu tư có ý tưởng thành lập doanh nghiệp tư nhân để tự quản lý, làm chủ và phát triển sự nghiệp của mình. Thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cần những điều kiện gì là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân cần điều kiện gì?

 

Trước hết, chúng ta nên tìm hiểu doanh nghiệp tư nhân là gì? Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu và cá nhân chủ sở hữu đó chỉ được làm chủ của một doanh nghiệp tư nhân, không đồng thời làm chủ sở hữu của doanh nghiệp tư nhân khác hoặc chủ sở hữu hộ kinh doanh và thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Cá nhân chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân không phải là pháp nhân. Bên cạnh đó, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Thành lập doanh nghiệp tư nhân đang là xu thế trong đời sống hiện đại. Nhiều nhà đầu tư có ý tưởng kinh doanh đã bắt tay vào thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thành lập không đơn giản là việc bạn bỏ vốn ra và thuê người làm mà thủ tục, quá trình thành lập phải đáp ứng các quy định của pháp luật. Vấn đề đầu tiên mà các nhà đầu tư cần lưu ý đó chính là các điều kiện để thành lập doanh nghiệp tư nhân. Nếu không đảm bảo các yêu cầu này, doanh nghiệp của bạn sẽ không được cấp phép để đi vào hoạt động kinh doanh.

Điều kiện chung mà các doanh nghiệp đều phải đáp ứng đó là tên doanh nghiệp không bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký theo quy định. Trụ sở doanh nghiệp phải hợp pháp, có địa chỉ rõ ràng. Ngành nghề kinh doanh đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề kinh doanh quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành. Đảm bảo vốn pháp định đối đối với các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định.  Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ và nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh.

Bên cạnh những điều kiện chung trên thì thành lập doanh nghiệp tư nhân còn bảo gồm những điều kiện riêng sau. Thứ nhất là do một cá nhân duy nhất làm chủ sở hữu. Thứ hai là chủ sở hữu không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp quy định tại khoản 2, điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.