Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Thảo luận về công tác huấn luyện an toàn lao động

Thực hiện các thi đua trong lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển cuả ngành sản xuất công nghiệp an toàn, những năm gần đây nhận thức của các chủ doanh nghiệp về an toàn lao động có những chuyển biến tích cực rõ rệt thông qua các đợt huấn luyện an toàn lao động cho công nhân.

Huấn luyện an toàn lao động là một trong những nội dung bắt buộc của công tác bảo hộ lao động nhằm cung cấp thêm những kiến thức, cho con người có được những kĩ năng rèn luyện chuyên tâm và thống nhất. Giúp người sử dụng lao động chủ động hơn nữa trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch phát triển, bảo vệ an toàn cho người lao động của mình một cách thông minh nhất, đạt hiệu quả cao trong kinh doanh.

Tại các doanh nhiệp ngoài việc huấn luyện an toàn chô công nhân mới được tuyển dụng, hằng năm công ty đều phối hợp các cơ quan tổ chức năng của địa phương để tổ chức các lớp học huấn luyện sau đó thi sát hạch kiến thức qua bài kiểm tra nếu đạt tiêu chuẩn thì mới được công nhận và cấp chứng chỉ. Nhờ vậy mà thời gian trở lại đây các doanh nghiệp không còn những tình trạng chưa hiểu biết rõ về dụng cụ lao động của công ty mình, giảm những tai nạn thương tâm nghiêm trọng. Người lao động thì biết cách phòng tránh và sơ cứu kịp thời những trường hợp bị thương do tai nạn lao động.

Bên cạnh đó vẫn còn có một số tổ chức chưa phối hợp ăn ý hay chưa nhận thức được sự qua trọng của việc huấn luyện nên không chịu mở lớp huấn luyện an toàn cho người lao động của mình dẫn đến tình trạng không may xảy ra đối với tính mạng sức khỏe của mọi người, sức khỏe người lao động cũng như đảm bảo an toàn về máy móc thiết bị tài sản của doanh nghiệp. Một số nữa dùng những cách huấn luyện đối phó như rút ngắn thời gian học, số lượng không đủ nhưng chất lượng vẫn cho duyệt, nội dung huấn luyện thì sơ sài và không có kĩ năng thực tế gây nên những tình trạng như con sâu bỏ dầu nồi canh cho ý thức lao động của các doanh nghiệp ta.