Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Thủ tục đăng ký kinh doanh karaoke

Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, không chỉ riêng Việt Nam mà hầu hết các nước trên thế giới đang hội nhập với xu thế đó. Chình vì thế thủ tục đăng ký kinh doanh karaoke đang là mối quan tâm hàng đầu.

Chính bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế đã đưa các quốc gia đặc biệt là các nước phát triển có cơ hội hội nhập. Nhu cầu của con người ngày càng tăng, nhiều địa điểm karaoke lần lượt ra đời. đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết để có thể đăng ký kinh doanh karaoke.

Thủ tục đăng ký kinh doanh karaoke

Để có thể kinh doanh loại hình này, thủ tục đăng ký kinh doanh karaoke bao gồm: Tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình đến đăng ký trực tiếp tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố. Phòng Văn hóa và Thông tin cung cấp mẫu hồ sơ theo quy định và hướng dẫn cá nhân hoặc đại diện gia đình cách thức làm hồ sơ.

Sau khi hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo quy định, cá nhân hoặc đại diện gia đình nộp hồ sơ cho Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thành phố. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của hộ đăng ký kinh doanh, Phòng Văn hoá và Thông tin đến địa điểm đăng ký kinh doanh kiểm tra các yêu cầu về phòng hát theo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật. Nếu phòng karaoke đạt yêu cầu theo qui định, Phòng Văn hóa và Thông tin bổ sung các biên bản kiểm tra phòng hát vào hồ sơ gửi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét cấp giấy phép. Đồng thời cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin thu phí giúp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.
Khi nhận được giấy phép từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Văn hoá và Thông tin thông báo cho người đăng ký đến nhận giấy phép và ký vào biên bản ghi nhận. Trường hợp không cấp giấy phép, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình, nêu rõ lý do.

Ngoài việc chuẩn bị các thủ tục đăng ký kinh doanh karaoke nêu trên thì khách hàng muốn kinh doanh lạo hình kinh doanh karaoke cần phải đảm bảo thực hiện tốt tất cả các yêu cầu về đăng ký kinh doanh karaoke theo quy định của Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Theo quy định của Chính Phủ về việc chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường.

Việc kinh doanh loại hình karaoke là một ngành nghề kinh doanh chịu sự quản lý chặt chẽ của pháp luật.Chính vì vậy khi bạn làm thủ tục đăng ký kinh doanh karaoke thì phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định và các yêu cầu về giấy tờ, thủ tục cũng như đảm bảo kinh doanh đúng pháp luật.