Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Tình huống thu hồi giấy chứng nhận huấn luyện an toàn?

Tình huống thu hồi giấy chứng nhận huấn luyện an toàn?

Sau khi đã tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động và nhận được giấy chứng nhận đủ điều kiện, thì những người lao động và các đối tượng đã tham gia huấn luyện khác phải thực thi theo những gì đã được học ở khóa huấn luyện về an toàn lao động.

Có khen thưởng, ắt sẽ có xử phạt, có cấp, ắt sẽ có thu hồi. Đối với huấn luyện an toàn cũng thế, những trung tâm, dịch vụ huấn luyện an toàn đang hoạt động nhưng có hành vi vi phạm đối với quy định thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động.

Những dịch vụ, trung tâm huấn luyện an toàn không phải là tự mọc lên rồi hoạt động. Họ cũng phải trải qua quá trình được kiểm định, thử nghiệm từ những cơ quan chức năng có thẩm quyền, được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn thì mới có thể mở những khóa học huấn luyện an toàn cho các đối tượng học viện khác.

Trong thời gian hoạt động, nếu trung tâm dịch vụ huấn luyện an toàn không đáp ứng được yêu cầu của việc huấn luyện cũng nhưng không đảm bảo được việc giảng dạy, huấn luyện có chất lượng cho học viên của mình thì cũng sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận. Theo quy định, những trung tâm huấn luyện phải báo cáo định kì lên cấp trên tình hình huấn luyện của trung tâm, nhưng nếu trung tâm huấn luyện không báo cáo định kì quá hai lần sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận.

Ngoài ra, khi trung tâm huấn luyện vi phạm ba lần với cùng một mẫu, hoặc vi phạm ba lần trong cùng một năm cũng bị thu hồi giấy chứng nhận. Khi bị đình chỉ hoạt động, đã hết thời gian bị đình chỉ nhưng trung tâm đó vẫn không sử chữa được những lỗi sai khiến bị đình chỉ thì cũng bị thu hồi giấy chứng nhận. Hoặc nếu trong thời gian vị đình chỉ hoạt động nhưng trung âm đó vẫn tổ chức huấn luyện an toàn cho các cơ sở một cách trái phép thì cũng sẽ bị đình chỉ hoạt động.

Còn một số hành vi trái pháp luật nữa mà khi vi phạm, trung tâm vẫn bị thu hồi giấy chứng nhận dduur điều kiện hoạt động. Đó là khi một số trung tâm làm giả giấy tờ, giả mạo chữ kí, hoặc sử đổi các điều khoản trong giấy chứng nhận để đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn. Còn có những trung tâm chỉ cấp chứng chỉ huấn luyện, chứng nhận huấn luyện cho các đối tượng học viên mà không tổ chức huấn luyện. Tất cả những hành vi trên đều sai trái đối với quy định, nên dịch vụ huấn luyện an toàn của trung tâm vi phạm sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận, có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn.