Trang chủ »

Vai trò thiết yếu của vận tải đường biển trong kinh tế hiện nay

Vai trò thiết yếu của vận tải đường biển trong kinh tế hiện nay
(Ngày đăng: 17-12-2018 16:55:38)
Giao thương mua bán và trao đổi hàng hóa là nền tảng cơ bản để phát triển nền kinh tế thế giới, và vận tải đường biển chính là một trong những yếu tố góp phần cho nền kinh tế thế giới hiện nay phát triển. Do đó ta có thể nói rằng vận tải đường biển đóng một vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Việc thông thương buôn bán hàng hoá đóng vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia. Để vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu người ta sử dụng nhiều phương thức khác nhau như: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không… Nhưng đến nay, vận tải đường biển vẫn giữ một vị trí quan trọng trong các phương thức vận tải hàng hoá. Có được vai trò quan trọng như vậy là do vận tải biển có những ưu điểm vượt trội như:

- Chi phí cho việc xây dựng, cải tạo, bảo dưỡng các tuyến đường biển thấp vì hầu hết là những tuyến giao thông tự nhiên (trừ các cảng biển).

vận tải đường biển

- Năng lực chuyên chở của phương tiện vận tải biển thường rất lớn: một tuyến có thể tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trong cùng một thời gian cho cả hai chiều, đồng thời phương tiện vận tải biển có thể chở được hầu hết các loại hàng hoá với khối lượng lớn.

- Vận tải bằng đường biển còn tỏ ra đặc biệt có ưu thế trong việc vận chuyển nhiều loại hàng hoá khác nhau, đặc biệt là khả năng sử dụng để vận chuyển các Container chuyên dụng.

- Cước phí vận chuyển đường biển thấp hơn so với các phương tiện vận tải khác,ví dụ: cước phí trung bình vận chuyển cùng một loại hàng hoá bằng đường hàng không là 7$/kg, trong khi vận chuyển bằng đường biển là 0,7$/kg.

- Vận chuyển bằng đường biển góp phần phát triển mối quan hệ kinh tế với các nước, thực hiện đường lối kinh tế đối ngoại của Nhà nước, góp phần tăng thu ngoại tệ…

Nhờ vào những ưu điểm vượt trội và đóng góp cho nền kinh tế thế giới mà vận tải đường biển vẫn luôn là phương thức vận chuyển hàng đầu trên thế giới và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.Vai trò thiết yếu của vận tải đường biển trong kinh tế hiện nay

Giao thương mua bán và trao đổi hàng hóa là nền tảng cơ bản để phát triển nền kinh tế thế giới, và vận tải đường biển chính là một trong những yếu tố góp phần cho nền kinh tế thế giới hiện nay phát triển. Do đó ta có thể nói rằng vận tải đường biển đóng một vai trò cực kì quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Việc thông thương buôn bán hàng hoá đóng vai trò quan trọng đối với mỗi quốc gia. Để vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu người ta sử dụng nhiều phương thức khác nhau như: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không… Nhưng đến nay, vận tải đường biển vẫn giữ một vị trí quan trọng trong các phương thức vận tải hàng hoá. Có được vai trò quan trọng như vậy là do vận tải biển có những ưu điểm vượt trội như:

- Chi phí cho việc xây dựng, cải tạo, bảo dưỡng các tuyến đường biển thấp vì hầu hết là những tuyến giao thông tự nhiên (trừ các cảng biển).

- Năng lực chuyên chở của phương tiện vận tải biển thường rất lớn: một tuyến có thể tổ chức chạy nhiều chuyến tàu trong cùng một thời gian cho cả hai chiều, đồng thời phương tiện vận tải biển có thể chở được hầu hết các loại hàng hoá với khối lượng lớn.

- Vận tải bằng đường biển còn tỏ ra đặc biệt có ưu thế trong việc vận chuyển nhiều loại hàng hoá khác nhau, đặc biệt là khả năng sử dụng để vận chuyển các Container chuyên dụng.

- Cước phí vận chuyển thấp hơn so với các phương tiện vận tải khác,ví dụ: cước phí trung bình vận chuyển cùng một loại hàng hoá bằng đường hàng không là 7$/kg, trong khi vận chuyển bằng đường biển là 0,7$/kg.

- Vận chuyển bằng đường biển góp phần phát triển mối quan hệ kinh tế với các nước, thực hiện đường lối kinh tế đối ngoại của Nhà nước, góp phần tăng thu ngoại tệ…

Nhờ vào những ưu điểm vượt trội và đóng góp cho nền kinh tế thế giới mà vận tải đường biển vẫn luôn là phương thức vận chuyển hàng đầu trên thế giới và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.