Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vấn đề cần biết về thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Vấn đề cần biết về thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Nhiều người còn đang nhầm tưởng thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân và thủ tục sáp nhập doanh nghiệp là như nhau. Thực tế thì không phải vậy. Mua bán doanh nghiệp là hoạt động chỉ dành riêng cho doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp thường thực hiện rất nhiều thủ tục khi thành lập cho đến khi hoạt động kinh doanh. Mọi vấn đề này thì doanh nghiệp có thể đặt niềm tin vào dịch vụ thành lập doanh nghiệp để có được sự hỗ trợ tốt nhất cho mình.

Vấn đề cần biết về thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật thì chỉ có doanh nghiệp tư nhân mới được phép thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân. Các loại hình doanh nghiệp khác như: công ty cổ phần, công ty TNHH thường không thực hiện thủ tục bán doanh nghiệp mà là thực hiện việc chuyển quyền quản lý công ty bằng chắc chuyển nhượng vốn hoặc chuyển nhượng cổ phần lại cho các cổ đông hay thành viên trong công ty.

Phân biệt thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân và sáp nhập doanh nghiệp

- Bán doanh nghiệp là khi một công ty hay nhà đầu tư khác thôn tin hay mua lại công ty và trở thành chủ sở hữu mới của doanh nghiệp.Theo đó thì công ty bị mua lại sẽ không còn tồn tại nữa

- Sáp nhập doanh nghiệp là sự kết hợp giữa 2 hay nhiều doanh nghiệp với nhau để tạo thành một doanh nghiệp mới.

Những thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân cần làm

Muốn hoàn tất thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân được mỹ mãn thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cần phải hết sức lưu ý thực hiện theo các bước sau :

- Thứ nhất là phải xem xét và đánh giá các doanh nghiệp mục tiêu: muốn bán được doanh nghiệp tư nhân với giá cao thì chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân cần phải biết là bên mua sẽ chú ý đến các báo cáo tài chính, nhân viên, hệ thống khách hàng, cơ sở vật chất, đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh… để có thể quyết định có mua lại doanh nghiệp hay không. Vì thế mà chủ doanh nghiệp cần xem xét thật kỹ đối với các vấn đề này.

- Thứ hai là tiến hành định giá và đàm phán giá: thực tế thì giá cả của việc mua bán doanh nghiệp tư nhân này là do thỏa thuận của 2 bên chứ pháp luật không hề can thiệp vào vấn đề này. Việc đưa ra mức giá mua hay bán doanh nghiệp cần có sự đồng thuận từ bên mua và bên bán. Sau đó thì cả hai cần phải thảo ra một bản hợp đồng với đầy đủ các điều khoản chi tiết nhất. Nó sẽ là căn cứ pháp lý khi có các tranh chấp về sau.

- Thứ ba là hoàn tất thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân. Bên bán giao lại doanh nghiệp tư nhân và bên mua giao tiền đã định giá khi quyết định mua  bán doanh nghiệp. Lưu ý là nếu hợp đồng không có thỏa thuận nào khác thì theo quy định của pháp luật, trách nhiệm thanh toán các khoản nợ kinh doanh vẫn phải thuộc về bên bán doanh nghiệp. Còn bên mua sau khi mua lại doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục thay đổi chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp về sau.

Như vậy, để tiến hành thủ tục bán doanh nghiệp tư nhân được đúng theo quy định thì cả bên bán và bên mua cần lưu ý các vấn đề trên để thực hiện theo đúng trình tự được ban hành.