Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Vì sao phải thực hiện việc kiểm định cầu trục?

Vì sao phải thực hiện việc kiểm định cầu trục?

Dù kiểm định ở cầu trục đã phổ biến và xuất hiện từ rất lâu, thế nhưng một số đơn vị đang sử dụng thiết bị này vẫn chưa biết vì sao lại phải làm việc này, nó có ảnh hưởng gì tới công việc hay không?

 

Ta cũng biết rằng hiện nay kiểm định cầu trục, cổng trục đã được nhà nước đưa vào quy định của pháp luật. Đây là một tín hiệu cho thấy sự phát triển đi lên trong ngành công nghiệp hiện tại.

Vì nhiều nguyên nhân trực quan mà nhà nước đã đưa kiểm định cầu trục theo định kì vào quy định của pháp luật. Các chủ cơ sở sản xuất hay những nơi có sử dụng loại thiết bị này đều phải tuân thủ the quy định này để có thể đảm bảo an toàn cho nơi làm việc, cho người lao động đồng thời cũng là đảm bảo lợi cíh cho họ.

Những nguyên nhân chính thuyết phục các nhà đầu tư về việc tiến hành kiểm tra định kì cho các loại thiết bị công nghiệp nặng có ba lí do:

- Thứ nhất: Do cầu trục - cổng trục là một trong những thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và vệ sinh lao động. Do đó chúng ta cần phải kiểm định cẩu trục.

- Thứ hai: Để đảm bảo an toàn cho người cũng như tránh thiệt hại về cơ sở vật chất cho doanh nghiệp.

- Thứ ba: thông qua quá trình kiểm định, phát hiện được các hư hỏng, cần phải khắc phục, từ đó nâng cao được nâng suất làm việc của cầu trục.

Đây chính là ba nguyên nhân chính có sức thuyết phục mạnh mẽ nhất đối với các nhà đầu tư về việc áp dụng kiểm tra định kì cũng như làm cho nhà nước cảm thấy đưa vấn đề này vào khuôn khổ bắt buộc là hợp lí.

Và tất nhiên chúng cũng dựa trên cơ sở thực tế đưa ra mới có thể thuyết phục được người khác chấp nhận bỏ tiền ra áp dụng kiểm tra định kì cho thiết bị. Hiện nay, vấn đề an toàn cho người lao động và lợi nhuận cho người đầu tư chính là hai vấn đề quan trọng nhất. Mà việc kiểm định an toàn kĩ thuật chính là đảm bảo cho hai vấn đề này được bảo toàn một cách tốt nhất. Người dùng vì lợi ích trên thực tế của công ty nên phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt nhất.