Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS
  • Doanh nghiệp
  • Xử lý kết quả kiểm định nồi hơi công nghiệp

Xử lý kết quả kiểm định nồi hơi công nghiệp

Có rất nhiều thứ mà người ta quan tâm xung quanh kiểm định nồi hơi, ngoài quy trình làm việc, đơn vị thực hiện thì thứ được trông chờ nhất là khâu xử lý kết quả, nó quyết định thiết bị đó có được phép vận hành tiếp phục vụ cho sản xuất hay không.

 

Khi tiến hành thử nghiệm xong, kết quả kiểm định nồi hơi được thể hiện rõ thông qua các thông số ghi trong giấy tờ có liên quan và sự phản ánh có mặt của các bên liên quan. Đầy đủ kết quả các chuyên môn bắt tay vào kỹ thuật xử lý kết quả kiểm định thông qua biên bản kiểm định nòi hơi.

Thành phần có mặt tham gia gồm các bên liên quan như đại diện doanh nghiệp, cơ sở kiểm định và các bên có liên quan được chứng kiến kiểm định nồi nơi. Biên bản được phát cho mỗi bên liên quan, khi đươc thông qua người tham gia chứng kiến, đại diện hoặc người được ủy quyền cùng chứng nhận bằng cách đóng dấu và mỗi bên cần có tránh nhiệm lưu giữ kết quả kiểm định nồi hơi.

Ghi thông số cụ thể và tóm tắt quá trình kiểm định thông qua biên bản làm việc của thư kí, kiểm nghiệm dán tem kiểm định đạt chuẩn nếu đạt yêu cầu. Nếu không đạt thì lấp biên bản mới, có ghi rõ những mục, nội dung, thiết bị, phần đoạn chưa đạt yêu cầu hoặc cần loại bỏ sửa chữa, nghiêm cấm tình trạng không đạt nhưng vẫn có tem đạt yêu cầu. Nếu để xảy ra sự nhầm lẫn đó sẽ bị xử phạt theo đúng luật lao động xã hội.

 chứng nhận kết quả kiểm định, khi kết quả kiểm định nồi hơi được thông qua kỹ càng, đạt yêu cầu tiêu chuẩn an toàn, tổ chức kiểm định sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định nồi hơi trong thời gian năm ngày làm việc kể từ ngày thông báo biên bản kiểm định tại cơ sở kinh doanh. Với những lý do không đạt yêu cầu chỉ được cấp chơ cơ sở biên bản kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục những tình trạng của nồi cùng thời gian yêu cầu hoàn thành thực hiện kiến nghĩ đó, đồng thời gửi biên bản kiểm định thông báo bằng văn bản về sơ quan quản lý nhà nước về lao động  địa phương, nơi lắp đặt và sử dụng nồi hơi trong thời gian trước đó.

Quá trình xử lý kết quả phải đúng với thời gian yêu cầu, không có tình trạng làm cẩu thả tránh những sai xót không mong muốn.