Trang chủ »

Các loại bẫy chuột cống bằng lưới

Các loại bẫy chuột cống bằng lưới
(Ngày đăng: 18-03-2016 09:27:00)
Lưới là một dụng cụ có thể dùng để bắt được cả chuột cống trong điều khiến cống rãnh như hiện nay. Với những khu vực nhiều chuột và nhiều cống rãnh như hiện nay vì việc diệt chuột sẽ trở nên hiệu quả hơn nếu bạn sử dụng các loại bẫy chuột bằng lưới.

>>  Chuột cống                        >>  Bẫy chuột cống

>>  Diệt chuột cống bằng lưới >>  Bắt chuột cống bằng lưới

Thuốc diệt chuột hiệu quả

Chuột cống có số lượng rất nhiều, vậy nên để có thể diệt được một lúc nhiều con thì bắt buộc bạn phải sử dụng đến các loại thuốc diệt chuột. Còn nếu sử dụng bẫy thì hầu hết các loại bẫy chuột cống chỉ có tác dụng bắt từng con một. Hiển nhiên, vẫn có một số loại bẫy chuột cống có khả năng diệt chuột số lượng lớn như bẫy điện, nhưng loại bẫy này bị cấm sử dụng vì tính nguy hiểm của bẫy.

Vậy làm cách nào để vừa có thể diệt chuột cống số lượng lớn bằng bẫy vừa đảm bảo tính an toàn? Đó là một câu hỏi khó cho tới khi người ta thấy được giá trị của những con chuột cống có thể mang lại tiền thì đã có một loại bẫy chuột cống gọi là bẫy lưới.

Đới với bẫy lưới thì những con chuột sẽ được bắt với số lượng khá nhiều mà không hề xảy ra sự nguy hiểm tới tinh mạng nào. Tuy nhiên, đây là loại bẫy mà không phải tự nó hoạt động mà lại cần người sử dụng biết cách sử dụng nó. Đại khái loại bẫy này là một loại bẫy khó sử dụng và cần phải biết cách sử dụng cũng như vì mục đích kiếm tiền mới sử dụng loại bẫy này.