Giới nghệ sỹ

Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp

RSS

Chế độ thai sản cho chồng 2018

Nếu như trước đây,luật thai sản chỉ áp dụng chế độ thai sản cho người vợ đóng BHXH khi mang thai thì nay, luật BHXH đã ghi nhận thêm chế độ thai sản cho chồng 2018. Đây là thông tin mới nhất để người tham gia BHXH có thể vui mừng khi quyền lợi của mình được đảm bảo hơn trước.

Hiện nay, các dịch vụ bảo hiểm xã hội ngày càng nhận được nhiều trường hợp tư vấn về chế độ thai sản mới nhất trong năm 2018 này. Đây là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm khi luật BHXH có nhiếu sửa đổi.

Chế độ thai sản cho chồng 2018

Chế độ thai sản chính là một chính sách an sinh xã hội mà luật BHXH đưa ra nhằm có sự trợ giúp người lao động trong thời gian nghỉ sinh con vẫn có được mức lương để ổn định cuộc sống. Và trong năm 2018 này thì luật BHXH đã ghi nhận thêm trường hợp về chế độ thai sản cho chồng 2018. Việc thêm đối tượng lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con  được hưởng chế độ thai sản đã thể hiện được sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước đối với cuộc sống của người lao động.

Chế độ thai sản cho chồng 2018 là như thế nào?

Theo quy định mới nhất mà luật BHXH ban hành thì bắt đầu từ năm 2018 này, lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con mà vợ không đóng BHXH thì lao động nam , tức người chồng đó vẫn được hưởng chế độ thai sản cho chồng 2018 để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho lao động nam khi tham gia BHXH. Đối với chế độ thai sản mà lao động nam được hưởng sẽ được quy định bao gồm: trợ cấp 1 lần 02 tháng lương cơ sở cho mỗi người con. Ngoài ra thì còn tùy vào từng trường hợp người vợ sinh con khác nhau mà lao động nam được nghỉ việc với thời gian từ 5-14 ngày làm việc để chăm sóc vợ.

Đối với vấn đề nghỉ làm để chăm sóc vợ sinh thì luật BHXH sẽ tính trong vòng 30 ngày đầu, tính từ ngày người vợ sinh con . Và thời gian  nghỉ chế độ thai sản mà lao động nam được nghỉ sẽ được quy định cụ thể như sau:

- Lao động nam sẽ được nghỉ 05 ngày làm việc nếu người vợ sinh thường

- Nếu vợ sinh con dưới 32 tuần tuổi hay phải phẫu thuật thì thời gian nghỉ là 07 ngày làm việc.

- Nếu vợ sinh đôi thì lao động nam được nghỉ 10 ngày làm việc. Và vợ sinh từ 03 con trở lên thì cứ thêm một người con, lao động nam sẽ được nghỉ thêm 03 ngày làm việc.

- Trường hợp vợ sinh đôi và phải phẫu thuật thì lao động nam được phép nghỉ 14 ngày làm việc để chăm sóc vợ.

Với quy định về chế độ thai sản cho chồng 2018 trên đây thì chúng ta đã thấy được sự công bằng và bình đẳng giới trong việc hưởng các chế độ khi tham gia BHXH dành cho người lao động ở nước ta đang ngày được tăng cao hơn.