Trang chủ »

Chu kỳ của việc thực hiện kiểm định thiệt bị áp lực

Chu kỳ của việc thực hiện kiểm định thiệt bị áp lực
(Ngày đăng: 24-11-2017 10:37:19)
Đối với những thiết bị được sử dụng trong công ghiệp, nhất là những thiết bị có chất môi trong môi trường áp suất cao như thiết bị áp lực, thì việc kiểm định không chỉ diễn ra một lần. Vì vậy việc kiểm định thiết bị áp lực sẽ được thực hiện theo chu kỳ.

Chu kỳ kiểm định thiết bị áp lực

Thiết bị áp lực là một thiết bị có nhiều chi tiết máy phức tạp, nên quá trình kiểm định thiết bị áp lực có thể được phân ra nhiều hình thức khác nhau, và chu kỳ của mỗi hình thức kiểm định cho loại thiết bị này cũng khác nhau.

kiểm định thiết bị áp lực

- Kiểm định và thử thủy lực có thể lặp lại 6 năm một lần. Quá tình thử thủy lực tương đối phức tạp và khó thực hiện. Đối với thiết bị áp lực có nhiều tầng với áp suất khsc nhau thì phải tách từng phần để lần lượt thực hiện thử thủy lực. Ở một số trường hợp do môi trường bên ngoài cản trở, không thể thực hiện được quy trình thử thủy lực, thì có thể thay thế bằng thử áp lực khí. Bởi sự phức tạp đó của quy trình kiểm định, nên chu kỳ kiểm định lặp lại tương đối lâu là 6 năm một lần.

- Kiểm định kỹ thuật bên ngoài và bên trong lặp lại 3 năm một lần. Thiệt bị áp lực là một thiết bị có thể tích lớn, có độ bền ổn định và tuổi thọ cao, do đó chu kỳ của việc kiểm định bên trong và bên ngoài lặp lại trong khoảng thời gian trung bình, không quá ngắn cũng không quá dài.

- Kiểm tra vận hành cho thiết bị áp lực lặp lại 1 năm một lần. Kiểm tra vận hành thực chất là để thiết bị vận hành như bình thường, trong quá trình đó, người kiểm định sẽ đo đạt số liệu và so sánh với kết quả đạt yêu cầu. Nếu số liệu có sự chênh lệch lớn thì bắt buộc phải có sự điều chỉnh để thiết bị vận hành an toàn và hiệu quả. Hình thức kiểm định này diễn ra hằng năm với mục đích kiểm tra hiệu quả hoạt động của thiết bị.

Quy định về chu kỳ kiểm định thiết bị áp lực

Trên đây là chu kỳ kiểm định thiết bị áp lực chung của đa số các thiết bị áp lực. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất thiết bị đó yêu cầu rút ngắn thời hạn kiểm định thì cơ sở sản xuất cũng phải thuân theo và thực hiện kiểm định theo đúng thời hạn được yêu cầu. Việc rút ngắn chu kỳ kiểm định thiết bị áp lực này có thể do chất liệu máy hoặc chi thiết máy có sự thay đổi nào đó, cần thiết phải được kiểm định thường xuyên hơn.

Trong một số trường hợp, bắt buộc phải thực hiện kiểm định thiết bị áp lực, gọi là kiểm định bất kỳ. Các trường hợp có thể là thiết bị được di chuyển đến vị trí mới, thiết bị vừa được sửa chữa bề mặt ngoài bằng cách hàn, tiện để uốn nén lại lớp vỏ, thiết bị khởi động lại sau hơn 12 tháng ngưng sử dụng, cơ sở sản xuất phát hiện ra sự bất thường của thiết bị khi hoạt động.

Những lần kiếm định bất thường hay rút ngắn thời hạn kiểm định đều được ghi lại trong hồ sơ của thiết bị.